دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 32، خرداد 1402 
بررسی اصول اخلاقی در توانبخشی از راه دور: یک مطالعه مروری روایتی

صفحه 110-116

سعیده بابازاده؛ سید محمد جعفر حایری؛ اردلان شریعت


تدوین بسته آموزشی رشدمحور ویژه بزرگسالان 35 تا 45 سال

صفحه 138-148

رویا موسایی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ فریبرز باقری


طراحی الگوی یکپارچه عوامل زمینه‌ساز بهزیستی روانشناختی در کودکان به روش دلفی

صفحه 216-227

فاطمه حیدری مشهور؛ سعیده سادات حسینی؛ کریم افشاری‌نیا؛ مختار عارفی


نقش خودکنترلی تقوا در پیشگیری از آسیب های خانواده با توجه به آیات ان خفتم

صفحه 237-251

فاطمه امین الدوله؛ مریم حاجی عبدالباقی؛ عزت السادات میرخانی؛ محمدرضا متینی صدر


مؤلفه های جذابیت‌ رسانه‌ای در ارائه‌ی محتوای قرآن کریم

صفحه 288-302

حمید رضائی؛ سیدمحمدرضا حسینی نیا؛ مهدی اکبر نژاد؛ سیدبشیر حسینی


شناسایی ابعاد و مولفه های اهمال کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

صفحه 326-338

امین اکبرپور؛ نرگس سعیدیان خوراسگانی؛ محمد علی نادی خوراسگانی


ضرورت و روش‌شناسی مسئله امامت با تاکید بر سبک زندگی اسلامی

صفحه 370-378

نیره سادات اسماعیلی طبا؛ سید احمدرضا شاهرخی؛ معصومه موحدنیا


بررسی وضعیت علوم نقلی در عصر سلاجقه‌ واثرگذاری آن بر سبک و شیوه زندگی مردم

صفحه 379-385

بی بی فاطمه قره مشک غراوی؛ عبدالله رجایی لیتکوهی؛ رمضان صیقل


ارائه مدل موفقیت کارآفرینی زنان با رویکرد عدالت اجتماعی

صفحه 386-397

فاطمه کریمی؛ مهران مختاری بایع کلائی؛ داود کیاکجوری؛ قربانعلی آقا احمدی


اثر بخشی هیپنوتراپی بر ابعاد اضطراب کودکان 3 تا 10 ساله مبتلا به اوتیسم در مداخلات داندانپزشکی

صفحه 412-422

آرش ابراهیمی؛ سیده مریم موسوی؛ شادی دهقان زاده؛ سامره اسدی ماجره؛ زینب سیروس جاهدی


نقش روش تبلیغی اسوه و الگو در ترویج سبک زندگی اسلامی

صفحه 423-432

ایرج یارمحمد؛ سید حمید حسینی؛ حامد فتحعلیان


بررسی نقش ناگویی هیجانی و هوش معنوی در پیش‌بینی کیفیت زندگی زناشویی

صفحه 442-448

اعظم آشوری؛ کاروان رستمی؛ سمیه رحمنی؛ سمانه قلی زاده؛ مینا حسین


سنجش میزان کارآفرینی و اثر عوامل موثر بر آن از دیدگاه دانش آموختگان دانشگاه های پیام نور استان تهران

صفحه 449-462

علیرضا زارع داویجانی؛ خدیجه خانزادی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ نادر سلیمانی


اثربخشی رویکرد راه حل محور بر سازگاری زناشویی و نشاط معنوی زوجین شهر تهران

صفحه 463-470

نواب کاظمی؛ ماندانا سراجی نژاد؛ ارغوان جلالوند؛ آتنا ترابیان؛ زهرا درویشی بداق