دوره و شماره: دوره 7، ویژه نامه - شماره پیاپی 34، تیر 1402 
واکاوی مفهوم والد آزاری: پیشایندها و پیامدها

صفحه 86-95

فرزانه امیریزدانی؛ ترکمان فرح؛ زهرا حضرتی صومعه


بررسی تربیت دینی و عرفانی بر مبنای معرفت شناسی سهروردی

صفحه 116-125

صدیقه افکوسی پاقلعه؛ سید هاشم گلستانی؛ سید حسین واعظی


شناسایی عناصر برنامه درسی کلاس‌های چند پایه دوره‌ی ابتدایی

صفحه 126-138

مژده مشکین فام؛ علی‌ اکبری خسروی بابادی؛ لطف الله عباسی سروک؛ کامبیز پوشنه


شناسایی ابعاد و شاخص‌های امنیت اجتماعی (یک پژوهش کیفی)

صفحه 159-167

مهدی عبدی؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ علی اصغر عباسی اسفجیر


آموزش تعاملی علوم با رویکرد تبیین مبانی فلسفی ماهیت علم

صفحه 205-217

نرگس نریمان فر؛ سعید ضرغامی همراه؛ حسن اسدزاده


اثربخشی معنادرمانی گروهی در بهزیستی اجتماعی و کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار

صفحه 351-358

صغرا احدی؛ لیلا شکارچی اسداللهی؛ رویا آشوری؛ مهدیه محمدی؛ بابک بحرینی پور


اثربخشی معنویت درمانی بر سرسختی روانشناختی و پریشانی روانشناختی دانش‌آموزان

صفحه 359-366

عسل بخشی؛ لیلا خلیل نژاد نرمیق؛ حمیرا حسین زهی؛ نشاط زارع تاج آبادی؛ مهران محبیان فر


بررسی شکل‌گیری سلامت اجتماعی انسان در ارتباط با خود و دیگران

صفحه 382-393

حجت اله کمری راد؛ رضا برزویی؛ شراره الهامی؛ رقیه علوی


اثربخشی روان‌درمانی معنوی-مذهبی بر امنیت روانی و سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل

صفحه 454-460

کبری منصوری؛ لیلا صالحی رودپشتی؛ فاطمه اسکندر پور؛ مریم صمدی؛ سارا درویش


ترسیم قناعت از دیدگاه نهج البلاغه بر مبنای استراتژی داده بنیاد

صفحه 470-483

رقیه حبیب پور گودرزی؛ محمد مهدی شاهمرادی فریدونی؛ نادر رازقی