دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، دی 1397 
ساخت و هنجاریابی مقیاس قساوت قلب از نظر اسلام

صفحه 21-27

محمد نریمانی؛ نقی دشتی؛ عبداله اسدی؛ زهرا دلیر تقی دیزج


فراتحلیل سبک زندگی با متغیرهای همبسته آن

صفحه 29-39

کامران گنجی؛ بنفشه قاسمی‌زاده؛ سعیده تقوی