دعوت از اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، جهت داوری مقالات فصلنامه علمی - پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت

فصلنامه علمی - پژوهشی سبک زندگی اسلامی از اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه‎ های علوم پزشکی جهت داوری مقالات، دعوت به عمل می آورد. علاقه مندان می توانند فرم عضویت را از اینجا دریافت فرمایید.