اهداف و چشم انداز

مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت با صاحب امتیازی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، به منظور فراهم آوردن عرصه‌ای برای بروز و ظهور تولید علم در زمینه مباحث سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت و پر کردن خلأ تولید اندیشه در حوزه مباحث سبک زندگی اسلامی و نیز در راستای تقویت‌ جریان مبادله‌ یافته‌های‌ علمی‌ و تحقیقاتی‌ بین‌ مؤسسات و مراکز علمی اقدام به انتشار مقالات پژوهشی در ابعاد مختلف سبک‌زندگی با اهداف زیر می نماید:
تببین علمی مفهوم سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت
- گسترش دانش موجود در حوزه سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت
- طرح‌ مسائل‌ جدید علمی‌ در حوزه سبک زندگی
- مسأله‌یابی‌ و حل‌ مسائل‌ علمی‌، ‌در ارتباط‌ با تنگناهای‌ توسعه‌ سبک زندگی اسلامی
- تولید علم و نشر دستاوردهای اصیل پژوهشی در حوزه سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت
- ارتقای سطح پژوهش‌های بنیادین علوم مرتبط با حوزه سبک زندگی اسلامی با رویکرد سلامت محور
- زمینه‌سازی و ایجاد فرصت برای تبادل نظر، تضارب آراء و نقد مباحث مرتبط با حوزه سبک زندگی
- انتشار نتیجه تحقیقات و مطالعات گروه های مختلف آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات علمی  پژوهشی داخل کشور
- نقد تحقیقات موجود در حوزه سبک زندگی اسلامی به‌ منظور تعالی بخشی به دستاوردهای علمی این حوزه
- بررسی مبانی هستی شناسی، انسان شناسی و معرفت شناسی در حیطۀ سبک زندگی اسلامی 
- ارائه تحقیقات تجربیِ مبتنی بر متون دینی، به‌منظور استفاده در خدمات روان‌شناختی و مشاوره
- صیانت و پاسداری از آموزه‌های بنیادینِ اسلامی در برابر اندیشه‌ و مدل های غربی و وارداتی در حوزه سبک زندگی
-ارایه تحقیقات تجربی و بالینی اصلاح سبک زندگی برای ارتقای سلامت بر مبنای طب سنتی ایرانی-اسلامی؛